University List | East China Region: Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi

Map

Shanghai (Metropolis) Area

Fudan University

Shanghai Jiao Tong Univ

Tongji University

East China Normal Univ.

Shanghai Univ.of Finance & Eco.

Shanghai International Studies Univ.

East China Univ. of Sci. & Tech.

Shanghai University

Univ. of Shanghai for Sci. & Tech.

Shanghai Normal University

Shandong Province

Shandong University

Shandong Agricultural Univ.

Qufu Normal University

Shandong Univ. of Sci. & Tech.

Yantai University

Qingdao University

Shandong Normal Univ.

China Univ. of Petroleum

Shandong Institute of Edu.

Shandong Univ. of Traditional Chin. Med.

Jiangsu Province

Nanjing University

Nanjing Agricultural Univ.

China Pharmaceutical Univ.

Nanjing Univ. of Aero.& Astro.

Nanjing Medical University

Soochow University

China Univ. of Mining & Tech.

Hehai University

Jiangnan University

Southeast University

Yangzhou University

Nanjing Univ. of Posts & Tele.

Nanjing Univ. of Sci. & Tech.

Xuzhou Normal Univ.

Nanjing Forestry Univ.

Anhui Province

Univ. of Sci. & Tech. of China

Anhui Univ. of Finance & Eco.

Anhui Univ. of Traditional Chin. Med.

Anhui Univ. of Tech. & Sci.

Anhui Agricultural Univ.

Anhui Normal Univ.

Anhui Medical Univ.

Anhui Univ. of Technology

Anhui University

Hefei Univ. of Technology

Huangshan University

Zhejiang Province

Zhejiang University

Zhejiang Ocean University

Zhejiang Sci-Tech University

Zhejiang Dianzi University

Wenzhou Medical College

Shaoxing University

Jiaxing University

Zhejiang Forestry University

Zhejiang Chinese Medical Univ.

Zhejiang Univ. of Technology

Zhejiang Normal University

Ningbo University

Zhejiang Univ. of Finance & Eco.

Wenzhou University

Fujian Province

Xiamen University

Fuzhou University

Fujian Agri. & Forestry Univ.

Jimei University

Fujian Normal University

Fujian Medical University

Huaqiao University

Fujian Univ. of Traditional Chin. Med.

Jiangxi Province

Jiangxi Normal University

Jiangxi Univ. of Finance & Eco.

Jiangxi Agricultural Univ.

Jiangxi Univ. of Traditional Chin. Med.

Nanchang University

Shangrao Normal Univ.

 View the main list of universities in China.