University List | China

Map

The Seven Regions of China

Click on the regions below to view the list of universities located there.

1. North China Region: Beijing, Tianjin, Hebei, Inner Mongolia, Shanxi, Shandong

2. Northeast China Region: Heilong Jiang, Jilin, Liaoning

3. East China Region: Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi

4. Central China Region: Hubei, Hunan, Henan

5. Northwest China Region: Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Shaanxi, Gansu

6. Southwest China Region: Chongqing, Sichuan, Yunnan, Guizhou, Tibet

7. Southeast China Region: Guangdong, Guangxi, Hainan